WARSZTATY SZKOLNE

Warsztaty szkolne  są integralną częścią programu nauczania, mającą na celu rozwijanie praktycznych umiejętności uczniów oraz przygotowanie ich do przyszłej pracy w wybranym zawodzie. Warsztaty są prowadzone w specjalnie przygotowanych salach wyposażonych w niezbędne narzędzia i sprzęty, które pozwalają na realizację praktycznych zajęć zgodnych z programem nauczania.

Podczas warsztatów uczniowie mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności związanych z ich wybranym kierunkiem kształcenia, takich jak obsługa maszyn i urządzeń, montaż, konserwacja i naprawa sprzętów, czy projektowanie i tworzenie różnego rodzaju elementów. Ponadto, podczas zajęć praktycznych uczniowie mają okazję do zdobycia doświadczenia w pracy zespołowej, rozwiązywania problemów oraz kreatywnego myślenia.

Warsztaty szkolne są również doskonałą okazją do nauki poprzez praktyczne działanie, co pozwala uczniom lepiej zrozumieć teoretyczne zagadnienia przedstawiane na lekcjach. Dzięki warsztatom uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności manualne, a także zdobywać cenne doświadczenie, które przyda im się w przyszłej pracy zawodowej.

Branżowa Szkoła I Stopnia

Kwalifikacja MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Na warsztatach szkolnych prowadzone są zajęcia praktyczne dla uczniów kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.
Zajęcia podzielone są na działy mechaniczne:
Dział diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Dział obsługi i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, uczniowie maja do dyspozycji następujące pracownie:

Pracownia naprawy pojazdów

Uczniowie od podstaw uczą się budowy i  zasady działania silników spalinowych na przygotowanych modelach silników które umożliwiają demontaż i montaż elementów silnika.

Pracownia diagnostyki zespołów samochodowych

Uczniowie uczą się obsługiwać nowoczesne urządzenia diagnostyczne, analizatory spalin, dymomierze, testery diagnostyki pokładowej.

Pracownia naprawy podzespołów pojazdów samochodowych

Uczniowie pod nadzorem nauczyciela przeprowadzają samodzielnie naprawy pojazdów szkoleniowych wykorzystując wyposażenie pracowni.

Stacja Kontroli Pojazdów

Uczniowie zapoznają się z procedurami obowiązującymi podczas przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Zapoznają się z systemem CEPIK, jak również uczą się obsługi urządzeń diagnostycznych  wykorzystywanych podczas badań technicznych pojazdów.

Pracownia obróbki ręcznej

Uczniowie nabywają umiejętności posługiwania się urządzeniami pomiarowymi, wiercenie otworów, gwintowanie, rozwiercanie, spawanie, szlifowanie.

Pracownia obróbki mechanicznej

Uczniowie poznają podstawy obróbki skrawaniem z wykorzystaniem tokarek konwencjonalnych, frezarek, obrabiarek CNC.

Technikum Mechaniczne (5 letnie)

Kwalifikacja MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Na warsztatach szkolnych prowadzone są zajęcia praktyczne dla uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanik.

Uczniowie maja do dyspozycji następujące pracownie:

Pracownia programowania CAD/CAM

Uczniowie uczą się obsługi specjalistycznych programów do obróbki skrawaniem,

Pracownia obróbki ręcznej

Uczniowie uczą się posługiwać i wykorzystywać  narzędzia pomiarowe.

Pracownia obróbki mechanicznej

Uczniowie technikum mechanicznego poznają od podstaw budowę obrabiarek konwencjonalnych, tokarek, frezarek,  maszyn CNC.

Pod nadzorem nauczyciela samodzielnie obsługują i  wykonują  zlecone detale na obrabiarkach CNC. 

 

Warsztaty szkolne organizują wycieczki szkolne  do Fabryki pojazdów marki  Volkswagen w Poznaniu, na międzynarodowe targi RETRO MOTOR SHOW Poznań, na targi motoryzacyjne MOTOR SHOW Poznań, wycieczki zawodoznawcze do firm zajmujących się branżą motoryzacyjna i przemysłową.

Scroll to Top
Skip to content