Godło RP

Technik mechanik

W programie nauczania realizowana jest nauka z następujących przedmiotów zawodowych:
 • Podstawy konstrukcji maszyn,
 • Podstawy sterowania i regulacji maszyn,
 • Technologia obróbki skrawaniem,
 • Podstawy technik wytwarzania,
 • Organizacja procesów produkcji,
 • Działalność gospodarcza w branży mechanicznej,
 • Język angielski zawodowy w branży mechanicznej,
 • Konstrukcje maszyn,
 • Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • Procesy produkcji,
 • Techniki wytwarzania-zajęcia praktyczne.
W trakcie trwania nauki w technikum mechanicznym uczeń przystępuje do dwóch egzaminów kwalifikacyjnych:
 •  MEC.05- Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • MEC.09- Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 
Absolwent  technikum mechanicznego potrafi:
 • obsługiwać obrabiarek  konwencjonalnych i numerycznych,
 • posługiwać się narzędziami do obróbki ręcznej i mechanicznej,
 • zastosować różne systemy mocowania narzędzi i przedmiotów na obrabiarkach,
 • pisać programy i wprowadzać korekty do programów obróbczych na maszynach CNC,
 • posługiwać się nowoczesnymi przyrządami pomiarowymi oraz wykonywać przy ich pomocy pomiary części maszyn,
 • instalować i uruchamiać maszyny i urządzenia,
 • organizować procesy produkcji i wytwarzania części maszyn na obrabiarkach,
 • montować, instalować i uruchamiać maszyny i urządzenia,
 • komunikować się i odczytywać rysunki techniczne i inne dokumentacje,
 • komunikować się i posługiwać dokumentacją w języku angielskim.

Absolwent technikum,  który zda egzamin maturalny może podjąć dalsze kształcenie na dowolnym kierunku studiów.

Absolwent technikum mechanicznego może pracować między innymi na następujących stanowiskach:
 • technik mechanik,
 • operator obrabiarek konwencjonalnych i numerycznych,
 • pracownik działu kontroli jakości,
 • monter maszyn i urządzeń,
 • ślusarz narzędziowy,
 • pracownik średniego nadzoru technicznego,
 • pracownik obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń,
 • pracownik działu przygotowania technologii produkcji,
 • pracownik działów pomocniczych w przedsiębiorstwach takich jak zaopatrzenia i zbyt.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content