Godło RP

Technik informatyk

W programie nauczania realizowana jest nauka z następujących przedmiotów zawodowych:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Działalność gospodarcza
 • Język angielski zawodowy
 • Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Systemy operacyjne
 • Lokalne sieci komputerowe 
 • Witryny i aplikacje internetowe 
 • Lokalne systemy baz danych
 • Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej 
 • Administracja systemami operacyjnymi 
 • Eksploatacja lokalnych sieci komputerowych 
 • Tworzenie i administrowanie bazami danych 
 • Aplikacje desktopowe i mobilne 
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych
W trakcie trwania nauki w technikum informatycznym uczeń przystępuje do dwóch egzaminów kwalifikacyjnych:
 • INF.02 – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych Kwalifikacja
 • INF.03 – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
Absolwent technikum informatycznego potrafi:
 • posługiwać się systemami operacyjnymi pracującymi w różnych rodzajach sieci,
 • posługiwać się oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
 • obsługiwać urządzenia wykorzystywane w sieciach komputerowych,
 • tworzyć strony WWW i aplikacje internetowe,
 • dobierać konfigurację sprzętu i oprogramowania,
 • projektować i wykonywać lokalną sieć komputerową,
 • zakładać bazy danych i administrować nimi,
 • posługiwać się językami baz danych w tym SQL,
 • stosować powszechnie używane języki programowania,
 • stosować metody programowania i doboru algorytmów,
 • ustalać przyczyny wadliwego działania systemu komputerowego,
 • wykonywać operacje wymiany kart i modułów urządzeń techniki komputerowej,
 • posługiwać się dokumentacją zawodową w języku polskim i angielskim,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

Absolwent technikum, który zda egzamin maturalny może podjąć dalsze kształcenie na dowolnym kierunku studiów.

Absolwent technikum informatycznego może pracować między innymi na następujących stanowiskach:
 • technik informatyk,
 • administrator baz danych,
 • administrator systemów komputerowych,
 • programista,
 • projektant stron internetowych  (Webmaster),
 • administrator sieci informatycznej,
 • konserwator systemów komputerowych i sieci,
 • operator sprzętu komputerowego,
 • sprzedawca sprzętu IT.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content