Spełnimy Twoje Zawodowe Marzenia

W czwartek 24 maja 2018 r. podpisano umowę partnerską na realizację projektu „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”. Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy powiatami bydgoskim, toruńskim oraz miastami Bydgoszczą i Toruniem.

Uroczyście umowę z ramienia naszego powiatu podpisali starosta Wojciech Porzych, wicestarosta Zbigniew Łuczak i skarbnik Grażyna Czepanko. Wartość projektu to blisko 13 milionów złotych, z czego prawie dwa miliony złotych zostaną skierowane na potrzeby powiatu bydgoskiego.

Projekt skierowany jest dla ponad 1600 osób z regionu bydgosko-toruńskiego, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Grupą docelową są osoby pomiędzy 18 a 65 roku życia, które mieszkają, pracują bądź kształcą się na wyżej wymienionym terenie. Zdobycie nowych kwalifikacji będzie odbywać się poprzez uczestnictwo w poza szkolnych formach kształcenia zgodnie z indywidualnym planem działania i zapotrzebowaniem rynku pracy. Rodzaj i kierunek kursu będą wynikać z diagnozy przeprowadzonej przez doradcę zawodowego a następnie osoby będą odbywały kurs w jednostce szkoleniowej.

Na terenie powiatu bydgoskiego jednostką odpowiedzialną za szkolenia jest Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie, w którym to zostaną przeszkolone 242 osoby z naszego powiatu. Okres realizacji projektu upływa z końcem 2020 r.

Scroll to Top
Skip to content