Godło RP

Technik ekonomista

Zgodnie z programem nauczania realizowana jest nauka z następujących przedmiotów zawodowych:
 • przedsiębiorca w gospodarce rynkowej,
 • statystyka i analiza ekonomiczna,
 • rachunkowość finansowa,
 • działalność przedsiębiorstwa,
 • kadry i płace,
 • biuro rachunkowe,
 • język angielski w branży ekonomicznej.
W trakcie trwania nauki w technikum ekonomicznym  uczeń przystępuje do dwóch egzaminów kwalifikacyjnych:
 • Kwalifikacja EKA.04 – Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
 • Kwalifikacja EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
Absolwent technikum ekonomicznego potrafi:
 • stosować zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi,
 • stosować różne formy działań marketingowych,
 • obliczać, interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać wyniki,
 • sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług,
 • posługiwać się technicznymi środkami biurowymi,
 • ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze,
 • prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, urzędem skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi,
 • prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych,
 • sporządzać plany działania jednostki organizacyjnej,
 • obliczać wskaźniki efektywności działalności jednostki organizacyjnej,
 • organizować procesy logistyczne w jednostce organizacyjnej,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.

Absolwent technikum, który zda egzamin maturalny może podjąć dalsze kształcenie na dowolnym kierunku studiów.

Absolwent technikum ekonomicznego może pracować między innymi na następujących stanowiskach:
 • technik ekonomista,
 • pracownik średniego szczebla zarządzania,
 • specjalista rozliczeń podatkowych,
 • specjalista do spraw kadrowo- płacowych,
 • pracownik biura rachunkowego,
 • doradca finansowy,
 • pracownik ZUS,
 • pracownik biurowy,
 • pracownik administracji.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content