Godło RP

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Lp. Wydarzenie Data
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 04.09.2023 r. .
2. Zebrania z rodzicami
Zebranie pierwsze 12.09.2023 r.
Zebranie dyżur informacyjny 14.11.2023 r.
Zebranie trzecie 09.01.2024 r.

Zebranie czwarte -klasy maturalne

– klasy pozostałe

26.03.2024 r.

21.05.2024 r.

3. Dyżur informacyjny nauczycieli dla rodziców 26.03.2024 r.
4. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych pod warunkiem odpracowania w innym terminie 2.05.2024 r. 20.04.2024 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych przeznaczony na egzaminy 07.05.2024 r.- egzamin maturalny z języka polskiego, część pisemna
08.05.2024 r.- egzamin maturalny z matematyki część pisemna
część pisemna
09.05.2024 r.- egzamin maturalny z języka obcego część pisemna
3 dni w czerwcu 2024 r. egzaminy zawodowe
5.
Ferie i przerwy świąteczne
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2023 r.- 31.12.2023 r.
Ferie zimowe 12.02.2024 r.- 25.02.2024 r.
Wiosenne przerwa świąteczna 28.03.2024 r.- 02.04.2024 r.
Ferie letnie 22.06.2024 r.- 31.08.2043 r.
6. Zakończenie I semestru 14.01.2024 r.- dla młodzieży
26.01.2024 r.- dla dorosłych
7. Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 15.01.2024 r.- dla młodzieży
29.01.2024 r.- dla dorosłych
8.

Zakończenie zajęć w roku szkolnych 2023/2024 połączenie z wręczeniem świadectw szkolnych w klasach

– klasy maturalne 26.04.2024 r.
-klasy pozostałe 21.06.2024 r.
9. Próbny egzamin maturalny OPERON NOWA ERA
Język polski Listopad 2023 Styczeń 2024
Matematyka Listopad 2023 Styczeń 2024
Język obcy Listopad 2023 Styczeń 2024
Przedmiot dodatkowy Listopad 2023 Styczeń 2024
10. Egzamin maturalny pisemny
Język polski 7.05.2024 r.
Matematyka 8.05.2024 r.
Język obcy 9.05.2024 r.
11. Uroczystości szkolne
Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13.10.2023 r.
Akademia z okazji Święta Niepodległości 10.11.2023 r.
Święto Szkoły 26.04.2024 r.
12. Egzamin maturalny – poprawka
Część pisemna Sierpień 2024
Część ustna Sierpień 2024
13.

Obowiązek informowania uczniów i rodziców lub opiekunów prawnych szkoły o przewidywanych ocenach końcowo rocznych

Uczniowie klas maturalnych 22.03.2024 r.
Uczniowie pozostałych klas 17.05.2024 r.
14. Drzwi otwarte dla kandydatów do szkoły 11 – 15.03.2024
15. Rekolekcje 18.09.2023 r.
16. Zebrania Rady Pedagogicznej
-inaugurujące rok szkolny 2023/2024 31.08.2023r. godz. 9:00
Plan nadzoru pedagogicznego

12.09.2023r. godz. 15.00

Plan nadzoru pedagogicznego

Analiza wyników egzaminów maturalnych

Analiza wyników egzaminów zawodowych

13.10.2022r. godz. 15:00

13.10.2022 r. godz. 15:00

-klasyfikacyjne za I semestr w szkole dla młodzieży 09.01.2024 r.
-klasyfikacyjne za I semestr w szkole dla dorosłych 23.01.2024 r.
-analityczne podsumowujące I semestr 23.01.2024 r.
-klasyfikacyjne za II semestr dla uczniów klas maturalnych 23.04.2024 r.
-klasyfikacyjne za II semestr dla pozostałych klas 18.06.2024 r.
-rada analityczna po zakończeniu II semestru 28.08.2024 r.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content