Egzaminy zawodowe

Ważne!

To musisz wiedzieć!

Przypominamy wszystkim zdającym egzamin zawodowy o konieczności przybycia na miejsce egzaminu przed czasem. Spóźnienie może skutkować nie dopuszczeniem do egzaminu. Konieczne jest również zabranie ze sobą długopisu z czarnym atramentem oraz dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Dla ułatwienia zdający powinni zapoznać się z regulaminem egzaminu zawodowego, zaplanować wcześniej trasę do miejsca egzaminu oraz odpowiednio się przygotować do egzaminu poprzez powtórzenie materiału i ćwiczenie testów i zadań.
W dniu egzaminu warto także zadbać o odpowiednią ilość snu i posiłek, aby być w pełni skoncentrowanym i gotowym do zdawania egzaminu.

Pamiętajcie, że egzamin zawodowy jest ważnym etapem Waszej edukacji i może otworzyć wiele nowych możliwości zawodowych.

Powodzenia!

Harmonogram

Harmonogram dostępny wkrótce.

Wszystkie problemy z zalogowaniem do portalu zdającego prosimy zgłaszać do Informatyka lub Kierownika Szkolenia Praktycznego. 

Kontakt

Kierownik Szkolenia Praktycznego: 52 382 22 46 wew. 15 kom. 530-113-862

Informatyk: 52 382 22 46 wew. 20 

O elektronicznym egzaminie teoretycznym

Elektroniczny egzamin zawodowy teoretyczny jest przeprowadzany za pomocą specjalnie przygotowanej platformy egzaminacyjnej. Uczniowie muszą zalogować się na platformę za pomocą swojego indywidualnego loginu i hasła, które otrzymają przed rozpoczęciem egzaminu.

Podczas egzaminu uczniowie będą musieli rozwiązać zestaw pytań związanych z ich specjalizacją zawodową. Pytania są formie testu jednokrotnego wyboru.

Po zakończeniu egzaminu, wyniki zostaną automatycznie zweryfikowane i uczniowie otrzymają wstępną informację zwrotną na temat swojej oceny. Standardowo egzamin trwa 60 minut.
Czas liczony jest od momentu wybrania przycisku START.

Kilka wskazówek dla zdających

  1. Przygotuj się odpowiednio do egzaminu, zapoznaj się z treścią materiału, który będzie testowany.

  2. Zadbaj o dobrą kondycję fizyczną i psychiczną przed egzaminem, aby być w pełni skoncentrowanym.

  3. Przygotuj sobie notatki lub podsumowania, które pomogą Ci w szybszym przypomnieniu sobie informacji podczas egzaminu.

  4. Przygotuj się do różnych form testów, które mogą się pojawić w egzaminie, np. testy wyboru, zadania otwarte, praktyczne zadania.

  5. Przed przystąpieniem do egzaminu, dobrze się wysypiaj i odpręż, aby zmniejszyć stres i poprawić koncentrację.

  6. Staraj się pracować z innymi osobami, które także zdają egzamin, aby móc wymieniać się informacjami, pomagając sobie nawzajem.

  7. Bądź pewny siebie i zachowuj spokój, nawet jeśli nie znasz odpowiedzi na pewne pytania. Skup się na tych zadaniach, które potrafisz rozwiązać.

  8. Nie zapominaj o odpowiednim odżywieniu – zjedz zdrowe śniadanie przed egzaminem.

  9. Zwracaj uwagę na czas podczas testu, aby mieć pewność, że zdążysz z rozwiązaniem wszystkich zadań.

  10. Po egzaminie odpocznij i relaksuj się, nie analizuj zbyt intensywnie swoich odpowiedzi. Czyń wszystko, co w Twojej mocy, aby się zrelaksować i poczekać na wynik z wiarą w siebie.

Scroll to Top
Skip to content