Ogłoszenie o naborze na formę wsparcia- zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w zawodzie sprzedawca

Obraz zawiera: z lewej strony znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza, następnie flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska oraz znak Unii Europejskiej z flagą UE, napisu Dofinansowane przez Unię Europejską, z prawej strony herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nazwa Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ogłoszenie o naborze na formę wsparcia– zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w zawodzie sprzedawca

w ramach projektu pt. „Wsparcie szkół kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (wkład Funduszy Europejskich)
oraz budżetu państwa w formie dotacji celowej, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027, Priorytet 8, Działanie FEKP.08.15 Kształcenie zawodowe BYDOF- IP.

Zawód objęty wsparciem w ramach naboru: sprzedawca w Branżowej Szkole I Stopnia w Koronowie
w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. S. Maczka w Koronowie.
Planowana liczba miejsc- 5.

Rekrutację w szkole prowadzi koordynatorka szkolna, Pani Iwona Małek (możliwy kontakt osobisty lub telefoniczny lub przez osobę trzecią np. opiekuna, członka rodziny, dane kontaktowe dostępne w sekretariacie szkoły).

Jeśli:

 

  • jesteś uczniem/ uczennicą Branżowej Szkoły I Stopnia w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie uczącym/ uczącą się w zawodzie sprzedawca,

  • jesteś zainteresowany/ zainteresowana uczestnictwem w tej formie wsparcia,

zapraszamy do złożenia formularza zgłoszeniowego!

Dodatkowo, jeśli spełnisz kryteria premiujące rekrutacji:

 

  • pozytywna opinia wychowawcy/ wychowawczyni- plus 5 punktów,

  • pozytywna opinia nauczyciela/ nauczycielki przedmiotu zawodowego- plus 5 punktów,

masz jeszcze większe szanse na udział w tej formie wsparcia!

Zachęcamy uczniów i uczennice do udziału w tej formie wsparcia. W formularzu zgłoszeniowym jest możliwość wskazania szczególnych potrzeb, które ułatwią Twój udział w projekcie.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Wsparcie szkół kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim” wraz z formularzem zgłoszeniowym jest dostępny:

 

  • u koordynatorki szkolnej,

  • w sekretariacie szkoły,

  • w Biurze projektu mieszczącym się w Wydziale Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. Juliusza Słowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz, pokój nr 33,
   tel. 525835439, e-mail: wrife@powiat.bydgoski.pl.

Jeśli jesteś zainteresowany/ zainteresowana udziałem w tej formie wsparcia, należy złożyć formularz zgłoszeniowy z załącznikiem u koordynatorki szkolnej lub w uzasadnionych przypadkach w sekretariacie szkoły.

Rekrutacja w terminie od 21.03.2024 r. do 27.03.2024 r.

Zastrzega się możliwość odwołania rekrutacji. Więcej informacji możesz uzyskać u koordynatorki szkolnej, a także w Biurze projektu. #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Scroll to Top
Skip to content