Godło RP

Stowarzyszenie rodziców

Stowarzyszenie rady rodziców

Cele działania zawarte w Statucie Stowarzyszenia Rodziców

Wspieranie Rady Rodziców w realizacji programu wychowawczego  i  profilaktycznego szkoły, w tym nastawionego na przygotowanie uczniów do bycia aktywnymi i odpowiedzialnymi obywatelami demokratycznej Polski; zapewnienie Radzie Rodziców podmiotowości i samodzielności ekonomicznej i ułatwienie pozyskiwania dodatkowych środków z funduszy europejskich; integracja lokalnego środowiska wokół spraw związanych z edukacją młodego pokolenia  i przeciwdziałaniem bezradności i wykluczeniu społecznemu.

Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność na zebraniu założycielskim w dniu 13 stycznia 2015 roku.

Ze zgromadzonych środków od rodziców i sponsorów, Stowarzyszenie wspiera szkołę przy finansowaniu nagród dla uczniów w formie książkowej w formie wycieczek, promocji szkoły w środowisku, wspiera uczniów w trudnej sytuacji materialnej, wzbogaca wyposażenie szkoły, poprzez zakup książek i pomocy naukowych na egzaminy maturalne i zawodowe, poprzez zakup wyposażenia do Izby Pamięci, pomoc finansową przy organizacji spotkań z organizacjami współpracującymi ze szkołą.

Numer konta w BS Koronowo: 61 8144 0005 2001 0002 3504 0001

Skład Zarządu Stowarzyszenia Rodziców:

Prezes: Judyta Kłodzińska
Wiceprezes: Donata Śpica
Sekretarz: Anna Chmiel

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Aleksandra Maliszewska
Członek: Justyna Krawczyk, Ewa Szymaniak

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content