Godło RP

Standardy Ochrony Małoletnich

Standardy ochrony małoletnich mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz zapobieganie wszelkim formom przemocy, nadużyć czy wykorzystania wśród osób nieletnich. W ramach tych standardów, ważne jest zapewnienie odpowiedniej opieki, wsparcia psychologicznego oraz edukacji dla małoletnich. Dodatkowo, standardy ochrony małoletnich zakładają także monitorowanie i reagowanie na wszelkie sygnały czy przypadki naruszenia ich praw i godności. Organizacje i instytucje pracujące z osobami nieletnimi powinny przestrzegać tych standardów, aby zapewnić im odpowiednie warunki do rozwoju i bezpiecznego funkcjonowania w społeczeństwie.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content