Grono pedagogiczne

Nauczyciele języka polskiego:

Rybarczyk Martyna
Kaczyńska Iwona
Karnowska Małgorzata
Zakrzewska Marta
Mindak-Bielawska Jolanta
Lewandowska Kamila

Nauczyciele języka angielskiego:

Krzywiński Waldemar
Kisiała Bartłomiej
Michalska-Jasik Anna

Nauczyciele języka niemieckiego:

Prokopiuk Mirosława
Heise–Ipczyńska Magdalena

Nauczyciele historii:

Kaczyński Maciej
Łukasiewicz Iwona
Nowicki Mateusz
Karbasz Janusz
Domek Marek

Nauczyciele geografii:

Izbaner Aleksandra
Łukasiewicz Iwona

Nauczyciele biologii:

Szewczuk–Koszela Anna

Nauczyciele matematyki:

Becker Jolanta
Brzycka Ewa
Baśniak Janusz

Nauczyciele chemii:

Żywiczyński Marek

Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa:

Jastrzębska-Kowalczyk Anna

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Partatus Andrzej
Rybak Joanna
Bylicki Adrian

Religia:

ks. Kotras Piotr
Czaplewska Danuta
Pytlik Magdalena

Plastyka:

Świtała Marek

Nauczyciele przedmiotów informatycznych:

Szopieraj Anna
Stypczyński Arkadiusz
Brzycka Ewa
Kowalik Iwona
Hyżyk Krzysztof

Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych i logistycznych:

Szafarczyk Wiesława
Noskow Marek
Małek Iwona
Rajewska Wiesława
Zaorska Kamila

Biznes i zarządzanie:

Rajewska Wiesława
Zaorska Kamila

Wiedza o społeczeństwie:

Kaczyński Maciej
Łukasiewicz Iwona
Nowicki Mateusz
Karbasz Janusz

Historia i teraźniejszość:

Kaczyński Maciej
Łukasiewicz Iwona

Nauczyciele przedmiotów mechanicznych:

Rybczyński Stanisław
Jasik Andrzej
Jóźwiak Michał
Gontarczyk Witold
Czaplewski Paweł
Meyze Krzysztof

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu:

Bak Krzysztof
Strąk Waldemar
Piasecki Tomasz
Polachowski Alfred
Mądry Robert
Jabłoński Karol
Kowalski Michał
Wojciechowski Zbigniew

Pedagog:

Strychalska Anetta
Szewczuk-Koszela Anna - pedagog specjalny

Psycholog:

Dudek-Floriańczyk Dominika

Biblioteka:

Mularczyk Barbara
Wiese Katarzyna
Scroll to Top
Skip to content