Godło RP

Mechanik pojazdów samochodowych

Zgodnie z programem nauczania realizowana jest nauka z następujących przedmiotów zawodowych:
 • podstawy konstrukcji maszyn,
 • bezpieczeństwo pracy,
 • przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B,
 • podstawy działalności gospodarczej w branży samochodowej,
 • język obcy w branży samochodowej,
 • technologia napraw pojazdów samochodowych,
 • technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
 • działalność gospodarcza w branży samochodowej,
 • zajęcia praktyczne tj.:
 • diagnozowanie i naprawa pojazdów samochodowych,
 • techniki wytwarzania.
Po ukończeniu nauki absolwent przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego:
 • MOT.05- Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych potrafi:
 • obsłużyć urządzenia stanowiące wyposażenie typowych stanowisk obsługowo-naprawczych i diagnostycznych,
 • naprawiać pojazdy samochodowe i ich podzespoły,
 • odczytywać rysunki wykonawcze i złożeniowe typowych części maszyn i wyrobów
 • czytać dokumentację serwisową,
 • wyjaśnić budowę i zasadę działania i przeznaczenie typowych narzędzi kontrolno-pomiarowych oraz zinterpretować ich wskazania,
 • rozróżnić pojazdy samochodowe ze względu na ich przeznaczenie i·rozwiązania konstrukcyjne
 • zinterpretować dane zawarte w charakterystyce technicznej samochodu i ocenić przydatność eksploatacyjną pojazdu,
 • scharakteryzować przebieg procesu technologiczno-organizacyjnego wytwarzania samochodu,
 • zinterpretować zjawiska i procesy powodujące zmiany stanu technicznego pojazdów podczas eksploatacji
 • posłużyć się dokumentacją technologiczną w procesie obsługi i·naprawy,
 • kierować pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.
Absolwentowi Szkoły Branżowej I stopnia  w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, osiągnie w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy miedzy innymi w:
 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content