Oferta edukacyjna

Pięcioletnie Technikum

  • Technik ekonomista
  • Technik informatyk
  • Technik mechanik
  • Technik logistyk z innowacją wojskową
  • Technik rachunkowości

Branżowa Szkoła I Stopnia

  • Mechanik pojazdów samochodowych
  • Sprzedawca
  • Klasy wielozawodowe

Klasy wielozawodowe – do której uczęszczać mogą uczniowie kształcący się w dowolnym zawodzie i realizujący praktykę w zakładach pracy,: m.in. kucharz, cukiernik, piekarz, fryzjer, lakiernik, blacharz samochodowy, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, murarz, elektryk, operator obrabiarek skrawających, stolarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, wędliniarz, krawiec, ślusarz.

Skierowania na badania

Kandydaci do szkoły muszą dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w danym zawodzie. Kandydaci, którzy będą chcieli kształcić się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz wyrażą chęć na naukę praktyczną w warsztatach szkolnych otrzymają dodatkowo skierowanie na badania w celu ustalenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kat. B. Skierowanie na badania kandydat otrzymuje po dostarczeniu oryginalnego świadectwa ze szkoły podstawowej. Badania wykonać należy w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy przy ul. Karłowicza 20, gdzie uczeń niepełnoletni zgłasza się z osobą dorosłą.

Scroll to Top
Skip to content