Godło RP
Aktualności
26. Rocznica nadania imienia naszej szkole

26. Rocznica nadania imienia naszej szkole

Wczoraj nie tylko żegnaliśmy absolwentów klas piątych, ale też obchodziliśmy święto naszej szkoły – 26. rocznicę nadania Zespołowi Szkół Zawodowych w Koronowie imienia generała Stanisława Maczka. Była to okazja do wspomnienia naszego patrona oraz jednego z jego żołnierzy – wielce nam oddanego Edmunda Semrau. W nastrój wprowadziła nas nasza młodzież, która zaprezentowała program artystyczny oraz przygotowała film o Panu Edmundzie. Swój udział w akademii miała również młodzież Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN w Koronowie – Samorząd Uczniowski – dziękujemy za piękny występ ich “Rozśpiewanej Jedynki”.

W murach “Maczka” gościliśmy:

* gen. bryg Grzegorza Barabiedę – zastępcę szefa Sztabu do spraw operacyjnych, szefa Pionu 2 Korpusu Polskiego – Dowództwa Komponentu Lądowego

*płk. Dariusza Bieleckiego oraz ppłk. Michała Fabiszewskiego reprezentujących dowódcę 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie generała brygady Mirosława Downara

* ppłk. Marcina Zajkowskiego reprezentującego dowódcę 1 Pomorska Brygada Logistyczna im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pułkownika doktora Witolda Bartoszka

* ppłk. Macieja Marszała – Dowódcę 2 Batalionu Logistycznego 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej

* st. chor. sztab. Dariusza Pastora i por. Anitę Godłozę reprezentujących dowódcę 1 Warszawska Brygada Pancerna gen. bryg. Artura Kozłowskiego

* Pana Wojciecha Porzycha – Starostę Bydgoskiego

* Panię Marię Strąk – Dyrektor Powiatowego Centrum Zarządzania Oświatą

* włodarzy naszego miasta na czele z Panami Sławomirem Marszelskim i Piotrem Kazimierskim – wiceburmistrzami Koronowa, oraz Panią Aleksandrą Szews – sekretarz Gmina Koronowo, a także Panem Bogusławem Guzińskim – przewodniczącym Rady Miejskiej w Koronowie

* Panią Beatę Błaszczyk – wizytator z Kujawsko – Pomorskiego Kuratorium Oświaty

* ppłk. Tomasza Korytowskiego – Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie, który występował w imieniu swoim oraz Dyrektora Okręgowej Służby Więziennej płk. Andrzeja Gniota

* insp. Tomasza Meyze – Komendanta Komisariatu Policji w Koronowie

*Panią Grażynę Chyłę-Konecką – Dyrektor Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Koronowo

* Panią Barbarę Semrau – wdowę po żołnierzu generała Stanisława Maczka – Edmundzie Semrau

* Państwa Zdzisławę i Tadeusza Marciszewskich

*Państwa Hannę i Zdzisława Silnych

* Panią Justynę Słowik-Zielińską z mężem

* Panią Hannę Kanieską reprezentującą Stołeczne Środowisko 1. Polskiej Dywizji Pancernej

* Państwa Lucynę i Michała Adamkiewicz z KJ Deresz

a także przedstawicieli zaprzyjaźnionych instytucji, zakładów pracy, dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczelni.

Jest nam niezmiernie miło, że tak wielu z Państwa zechciało świętować razem z nami. Serdecznie dziękujemy za przybycie oraz dotychczasową współpracę!

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content