• Rekrutacja 2020/2021
 • Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

Pięcioletnie Technikum
 • Technik ekonomista
 • Technik handlowiec
 • Technik informatyk
 • Technik mechanik
 • Technik logistyk
 • Technik rachunkowości
Szkoła Branżowa I stopnia
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Sprzedawca

Klasy wielozawodowe - do której uczęszczać mogą uczniowie kształcący się w dowolnym zawodzie i realizujący praktykę w zakładach pracy,: m.in. kucharz, cukiernik, piekarz, fryzjer, lakiernik, blacharz samochodowy, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, murarz, elektryk, operator obrabiarek skrawających, stolarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, wędliniarz, krawiec, ślusarz.

Skierowania na badania lekarskie:

Kandydaci do szkoły w niżej wymienionych zawodach muszą dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w zawodach:

 • technik handlowiec,
 • technik informatyk,
 • technik mechanik,
 • mechanik pojazdów samochodowych.

Skierowania na badania lekarskie wystawiane będą po zakwalifikowaniu kandydata do szkoły w sekretariacie szkoły. Badania wykonać należy w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy przy ul. Karłowicza 20, gdzie uczeń niepełnoletni zgłasza się z osobą dorosłą do godz. 9-tej.

W klasach pierwszych w roku szkolnym 2019/2020 część podręczników będzie użyczana bezpłatnie uczniom z biblioteki szkolnej.

UWAGA!!!

W czteroletnim technikum wiodącym językiem jest j. angielski realizowany w wymiarze 9 godzin lekcyjnych w czteroletnim cyklu nauczania. Drugim językiem jest j. niemiecki realizowany w wymiarze 6 godzin lekcyjnych w czteroletnim cyklu nauczania.

W Szkole Branżowej I stopnia realizowana jest nauka języka obcego do wyboru j. angielski lub j. niemiecki.

LINKI

KONTAKT

 
Koronowo ul. Dworcowa 53
86-010 Koronowo
 
Sekretariat: (0-52)3822-246 
 
FAX: (0-52)3822-246
 
Stacja Kontroli Pojazdów:
(0-52)3822-247