• Szkoła zaoczna
  • Ogłoszenia

Ogłoszenia

Osoby, które zamierzają w maju 2019r. przystąpić do egzaminu maturalnego zobowiązane są złożyć w sekretariacie szkoły deklarację w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2018r.

LINKI

KONTAKT

Koronowo ul. Dworcowa 53
86-010 Koronowo
Sekretariat: (0-52)3822-246
Warsztaty: (0-52)3822-247
FAX: (0-52)3822-246