Nauczyciele

Nauczyciele języka polskiego:
Rybarczyk Martyna
Kaczyńska Iwona
Karnowska Małgorzata

Nauczyciele języka angielskiego:
Krzywiński Waldemar
Kisiała Bartłomiej
Michalska Jasik Anna 

Nauczyciele języka niemieckiego:
Nowicka Magdalena (język angielski)
Prokopiuk Mirosława
Heise – Ipczyńska Magdalena (język angielski)

Nauczyciele historii:
Kaczyński Maciej (wiedza o społeczeństwie)
Łukasiewicz Iwona

Nauczyciele geografii:
Izbaner Aleksandra

Nauczyciele biologii:
Szewczuk – Koszela Anna

Nauczyciele matematyki:
Pieczka Łucja(fizyka)
BeckerJolanta
Ewa Brzycka(przedmioty informatyczne)
Baśniak Janusz

Nauczyciele chemii:
Żywiczyński Marek(matematyka, fizyka)

Nauczyciele przysposobienia obronnego:
Jastrzębska-Kowalczyk Anna

Nauczyciele wychowania fizycznego:
Partatus Andrzej
Rybak Joanna
Bylicki Adrian

Religia:
ks. Piotr Kotras
Danuta Czaplewska
Magdalena Pytlik (informatyka, matematyka)

Plastyka
Świtała Marek

Nauczyciele przedmiotów informatycznych:
Szopieraj Anna
Stypczyński Arkadiusz
Brzycka Ewa(matematyka)
Kowalik Iwona

Szałkowski Michał

Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych i logistycznych:
Szafarczyk Wiesława
Noskow Marek
Małek Iwona
Rajewska Wiesława
Zaorska Kamila

Nauczyciele przedmiotów mechanicznych:
Rybczyński Stanisław 
Jasik Andrzej
Jóźwiak Michał
Gontarczyk Witold
Czaplewski Paweł
Meyze Krzysztof

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu:
Bak Krzysztof
Skotnicki Edward
Strąk Waldemar
Piasecki Tomasz
Polachowski Alfred
Mądry Robert
Jabłoński Karol

Pedagog:
Anetta Strychalska
Anna Szewczuk - Koszela

Psycholog:
Dudek-Floriańczyk Dominika

Biblioteka:
Mularczyk Barbara

 

LINKI

NASZA SZKOŁA

KONTAKT

 
Koronowo ul. Dworcowa 53
86-010 Koronowo
 
Sekretariat: (0-52)3822-246 
 
FAX: (0-52)3822-246
 
Stacja Kontroli Pojazdów:
(0-52)3822-247