• Rekrutacja 2023/2024
  • Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

Pięcioletnie Technikum
  • Technik ekonomista
  • Technik handlowiec
  • Technik informatyk
  • Technik mechanik
  • Technik logistyk z innowacją wojskową
  • Technik rachunkowości
Szkoła Branżowa I stopnia
  • Mechanik pojazdów samochodowych
  • Sprzedawca
  • Klasy wielozawodowe

Klasy wielozawodowe - do której uczęszczać mogą uczniowie kształcący się w dowolnym zawodzie i realizujący praktykę w zakładach pracy,: m.in. kucharz, cukiernik, piekarz, fryzjer, lakiernik, blacharz samochodowy, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, murarz, elektryk, operator obrabiarek skrawających, stolarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, wędliniarz, krawiec, ślusarz.

Skierowania na badania lekarskie:

Kandydaci do szkoły muszą dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do  nauki w  danym  zawodzie. Kandydaci, którzy będą chcieli kształcić się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz  wyrażą chęć  na  naukę  praktyczną  w  warsztatach  szkolnych otrzymają dodatkowo skierowanie na badania w celu ustalenia braku  przeciwwskazań  zdrowotnych do kierowania  pojazdami  kat. B. Skierowanie na badania kandydat otrzymuje po dostarczeniu oryginalnego świadectwa ze szkoły podstawowej.  Badania wykonać należy w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy przy ul. Karłowicza 20, gdzie uczeń niepełnoletni zgłasza się z osobą dorosłą.

 

LINKI

NASZA SZKOŁA

KONTAKT

 
Koronowo ul. Dworcowa 53
86-010 Koronowo
 
Sekretariat: (0-52)3822-246 
 
FAX: (0-52)3822-246
 
Stacja Kontroli Pojazdów:
(0-52)3822-247