• Rekrutacja 2023/2024
  • Charakterystyka zawodów
  • TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Technik rachunkowości

Zawód z obszaru administracyjno-usługowego, a osoba pracująca na tym stanowisku odpowiada w danej firmie lub instytucji za szeroko pojętą rachunkowość. Technik rachunkowości zajmuje się m.in. prowadzeniem ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych, prowadzeniem  rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami, organizowaniem rachunkowości jednostek organizacyjnych, ewidencjonowaniem operacji gospodarczych, przeprowadzaniem  inwentaryzacji i rozliczaniem jej wyników, wycenianiem składników aktywów i pasywów.Technik rachunkowości rozlicza  wynagrodzenia- prowadzi rekrutację kandydatów do pracy, sporządza dokumentację kadrową, prowadzi sprawy związane ze świadczeniami socjalnymi, rozlicza wynagrodzenia  i składki  pobierane przez ZUS i prowadzi  analizę zatrudnienia.  Pracę wykonuje przy pomocy specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Ponadto technicy rachunkowości kontaktują się z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym do ich obowiązków należy m.in. wystawianie zaświadczeń, sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych. Osoba na tym stanowisku ma obowiązek sprawdzić dokumenty przekazane przez firmę klienta zarówno pod względem merytorycznym, jak też prawnym. Następnie, w oparciu o zweryfikowane dane z dokumentów oraz informacje przekazane przez przedsiębiorcę, technik rachunkowości rozlicza finanse firmy względem instytucji publiczno- prawnych. Na kierunku technik rachunkowości można zdobyć wiedzę niezbędną do zarządzania finansami firmy z dowolnej branży. Poznać zasady funkcjonowania biura rachunkowego oraz biura wynagrodzeń i podatków. To dobra, przyszłościowa praca – dziś nie ma bowiem firmy, która nie potrzebowałaby u siebie eksperta do spraw związanych z finansami i ich rozliczaniem.  Praca technika rachunkowości jest bardzo odpowiedzialna. Ta profesja zapewnia  stabilność i jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które lubią mieć zaplanowane życie – zarówno zawodowe, jak i prywatne – oraz cenią sobie jasno określone warunki współpracy i ośmiogodzinny dzień pracy.

Technik rachunkowości może być zatrudniony w :

w biurach księgowych i rachunkowych, w działach finansowych, księgowych oraz kadrowych wszystkich przedsiębiorstw oraz w instytucjach finansowych, zakładach budżetowych i bankach.

 

Zgodnie z programem nauczania realizowana jest nauka z następujących przedmiotów zawodowych:

działalność gospodarcza

język obcy zawodowy

rachunkowość finansowa

wynagrodzenia i podatki

dokumentacja biurowa

biuro rachunkowe

biuro wynagrodzeń i podatków

 

W trakcie trwania nauki w technikum rachunkowości uczeń przystępuje do dwóch egzaminów kwalifikacyjnych:

Kwalifikacja EKA.05. –Prowadzenie spraw kadrowo płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Kwalifikacja EKA.07. -Prowadzenie rachunkowości.

 

LINKI

NASZA SZKOŁA

KONTAKT

 
Koronowo ul. Dworcowa 53
86-010 Koronowo
 
Sekretariat: (0-52)3822-246 
 
FAX: (0-52)3822-246
 
Stacja Kontroli Pojazdów:
(0-52)3822-247