• Rekrutacja 2023/2024
  • Charakterystyka zawodów
  • Technik logistyk

Technik logistyk

Zgodnie z programem nauczania realizowana jest nauka z następujących przedmiotów zawodowych:

- przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej,

- logistyka w procesach produkcji,

- zapasy i magazynowanie,

- dystrybucja,

- procesy transportowe w logistyce,

- logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych,

- język angielski w logistyce,

- logistyka zaopatrzenia i produkcji,

- planowanie produkcji i dystrybucji,

- usługi transportowo – spedycyjne,

- obsługa jednostek zewnętrznych,

- planowanie przepływu zasobów informacji.

 

W trakcie trwania nauki w technikum logistycznym  uczeń przystępuje do trzech egzaminów kwalifikacyjnych:

SPL.01 – Obsługa magazynów Kwalifikacja

SPL.04 – Organizacja transportu

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadańnależy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów.Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu,transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem. Poza wiedzą ekonomiczną i znajomością zasad zarządzania firmą, technik logistyk powinien posiadać umiejętności menedżerskie: szybko podejmować decyzje i logicznie przewidywać ich konsekwencje, posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją. Potrzebna mu jest doskonała znajomość gospodarki, jego własnego rynku i specyfiki firmy oraz sektora transportowego. Nie bez znaczenia są także umiejętności planowania w różnym dystansie czasowym. Wobec konieczności ochrony środowiska, przed technikami logistykami stają nowe zadania związane z koniecznością odzyskiwania, zabezpieczania i utylizacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. Poza zasadniczymi działaniami technik logistyk zajmuje się także poprawą elastyczności i zdolności adaptacyjnych firmy na rynku. Dba o utrzymanie jej w optymalnej gotowości do działania, zabezpiecza system dystrybucji, przepływ towarów, usług i informacji.

Absolwent technikum, który zda egzamin maturalny może podjąć dalsze kształcenie na dowolnym kierunku studiów.

Technik logistyk może być zatrudniony w:
działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo- spedycyjnych, w komunikacji miejskiej, dystrybucji towarów,budownictwie, branży informatycznej i telekomunikacyjnej oraz w szeroko rozumianych usługach.

 Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej. Logistycy mogą pracować jako specjaliści ds.:

  • sprzedaży i prognozowania popytu,
  • planowania zakupów czy produkcji,
  • handlu elektronicznego,
  • obsługi klientów,
  • zarządzania centrum dystrybucyjnym,
  • gospodarki magazynowej,
  • spedycji,
  • administratorzy taboru i organizatorzy transportu.

LINKI

NASZA SZKOŁA

KONTAKT

 
Koronowo ul. Dworcowa 53
86-010 Koronowo
 
Sekretariat: (0-52)3822-246 
 
FAX: (0-52)3822-246
 
Stacja Kontroli Pojazdów:
(0-52)3822-247