• Rekrutacja 2023/2024
 • Charakterystyka zawodów
 • Technik handlowiec

Technik handlowiec

Zgodnie z programem nauczania realizowana jest nauka z następujących przedmiotów zawodowych:
 • towar jako przedmiot handlu,
 • organizacja i techniki sprzedaży,
 • obsługa klientów,
 • marketing w działalności handlowej,
 • przedsiębiorca w handlu,
 • język angielski  w działalności handlowej,
 • sprzedaż towarów,
 • symulacja firmy handlowej.
W trakcie trwania nauki w technikum handlowym uczeń przystępuje do dwóch egzaminów kwalifikacyjnych:
 • HAN.01 - Prowadzenie sprzedaży
 • HAN.2 – Prowadzenie działań handlowych 
Absolwent technikum handlowego zdobywa:
 • wiedzę z zakresu ekonomiki handlu i marketingu,
 • doświadczenia zawodowe uzyskane podczas praktyk,
 • umiejętności obsługi specjalistycznych programów komputerowych stosowanych w finansach i księgowości,
 • umiejętność prowadzenia własnej firmy,
 • wiedzę w zakresie przepisów prawa cywilnego i handlowego,
 • wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji pracy w punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej,
 • wiedzę z zakresu towaroznawstwa spożywczego i przemysłowego.

Absolwent technikum, który zda egzamin maturalny może podjąć dalsze kształcenie na dowolnym kierunku studiów.

Absolwent może pracować między innymi na następujących stanowiskach:
 • technik handlowiec,
 • sprzedawca w handlu hurtowym i detalicznym,
 • pracownik średniego szczebla zarządzania,
 • przedstawiciel handlowy,
 • merchandiser,
 • kierownik sklepu lub magazynu,
 • specjalista ds. marketingu,
 • specjalista ds. reklamy, promocji i sprzedaży.
 • Absolwent tego kierunku jest również przygotowany do zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej.

LINKI

NASZA SZKOŁA

KONTAKT

 
Koronowo ul. Dworcowa 53
86-010 Koronowo
 
Sekretariat: (0-52)3822-246 
 
FAX: (0-52)3822-246
 
Stacja Kontroli Pojazdów:
(0-52)3822-247