• Rekrutacja 2023/2024
 • Charakterystyka zawodów
 • Sprzedawca

Sprzedawca

Zgodnie z programem nauczania realizowana jest nauka z następujących przedmiotów zawodowych:
 • towar jako przedmiot handlu,
 • organizacja i techniki sprzedaży,
 • obsługa klientów,
 • przedsiębiorca w handlu,
 • język angielski w działalności handlowej.
Po ukończeniu nauki absolwent przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego:
 • HAN.01 - Prowadzenie sprzedaży
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca potrafi:
 • przyjmować i przechowywać towary,
 • stosować nowoczesne i specjalne formy sprzedaży,
 • wystawiać dokumenty związane z obrotem towarowym,
 • prowadzić ewidencje sprzedaży,
 • inkasować należności i odprowadzać utargi,
 • obliczać ceny, marże, podatek od towarów i usług, zapasy towarów,
 • obsługiwać urządzenia i sprzęt techniczny stosowany w nowoczesnych sklepach np. kasa fiskalna,
 • obsługiwać komputer i korzystać z programów użytkowych,
 • pozyskiwać nabywców, zbierać zamówienia, zawierać umowy sprzedaży w oparciu o oferowane przez akwizytora próbki, prospekty oraz wzory,
 • posługiwać się podstawowymi przepisami prawa pracy,
 • działać zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu.
Absolwent Szkoły Branżowej I stopnia w zawodzie sprzedawca może samodzielnie prowadzić własny sklep lub podjąć pracę między innymi na takich stanowiskach jak:
 • specjalista ds. sprzedaży,
 • przedstawiciel handlowy,
 • asystent do spraw sprzedaży,
 • pracownik magazynów i centrów logistycznych.
 • samodzielnie prowadzić własny sklep.

LINKI

NASZA SZKOŁA

KONTAKT

 
Koronowo ul. Dworcowa 53
86-010 Koronowo
 
Sekretariat: (0-52)3822-246 
 
FAX: (0-52)3822-246
 
Stacja Kontroli Pojazdów:
(0-52)3822-247