• Rekrutacja 2020/2021
  • Terminy

Terminy

Terminy dotyczące rekrutacji uczniów w szkołach dla młodzieży na rok szkolny 2019/2020

Lp. Podania i dokumenty Termin
1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły.

od 13 maja 2019r. do 17 czerwca 2019r. do godz. 15:00

2. Przyjmowanie pozostałych dokumentów wymaganych przez szkołę w tym zaświadczeń z OKE o wynikach egzaminów oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum

od 21 czerwca  2019r. do 26 czerwca 2019r. do godz. 15:00

3. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

do 11 lipca 2019r. godz. 12:00

4. Wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie kandydatom, którzy złożyli oświadczenie o wyborze nauki w szkole  
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo pełnoletniego kandydata woli podjęcia nauki i dostarczenie zaświadczenia lekarskiego do 15 lipca 20189. do godz. 15:00
6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły. 16 lipca 2019r. godz. 12:00

W przypadku wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji w pierwszym terminie, będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca.

Szczegółowe informacje dotyczące  rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych obowiązujące w  województwie kujawsko – pomorskim określone są  w zarządzeniu nr 9 i 10/2019 Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r.

Terminy dotyczące rekrutacji słuchaczy do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na rok szkolny 2019/2020

Lp. Podania i dokumenty Termin
1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły. do 10 lipca 2019r. do godz. 15:00
2. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

26 lipca 2019r. godz. 12:00

3. Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki.

do 30 lipca 2019r. do godz. 15:00

4. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły. 31 lipca 2019r. godz. 12:00

W przypadku gdy po dokonanej rekrutacji pozostaną w szkole wolne miejsca ogłoszona zostanie rekrutacja w terminie uzupełniającym.

 

LINKI

KONTAKT

Koronowo ul. Dworcowa 53
86-010 Koronowo
Sekretariat: (0-52)3822-246
Warsztaty: (0-52)3822-247
FAX: (0-52)3822-246