• Rekrutacja 2017/2018
  • Terminy

Terminy

Lp. Podania i dokumenty Termin
1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły. od 23 maja 2017r. do 20 czerwca 2017r. do godz. 1500
2. Przyjmowanie pozostałych dokumentów wymaganych przez szkołę w tym zaświadczeń z OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz świadectwa ukończenia gimnazjum do 28 czerwca 2017r. do godz 1500
3. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły. do 30 czerwca 2017r.
4. Wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie. od 30 czerwca 2017r. do 20 lipca 2017r. do godz. 1500
5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki. do 25 lipca 2016r.
6. Lista kandydatów przyjętych do szkoły. 25 lipca 2016 roku o godz. 1500


W przypadku wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji w pierwszym terminie, będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca.

Terminy dotyczące rekrutacji słuchaczy do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na rok szkolny 2016/2017

Lp. Podania i dokumenty Termin
1. Składanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami. do 04.07.2017 roku godz. 1500
2. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły. do 25.07.2017 roku godz. 1200
3. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły. do 28.07.2017 roku godz. 1200
4. Rekrutacja uzupełniająca. do 22.08.2017r.

Do 04 lipca 2017 roku można składać dokumenty Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, nauka w szkole trwa 3 lata:

  • kandydaci z wykształceniem zasadniczym zawodowym rozpoczynają naukę od klasy drugiej,
  • kandydaci z wykształceniem gimnazjalnym lub osoby, które mają ukończoną 8 – letnią szkołę podstawową od klasy pierwszej.

 

LINKI

KONTAKT

Koronowo ul. Dworcowa 53
86-010 Koronowo
Sekretariat: (0-52)3822-246
Warsztaty: (0-52)3822-247
FAX: (0-52)3822-246