• Rekrutacja 2018/2019
  • Terminy

Terminy

Lp. Podania i dokumenty Termin
1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły.

od 17 maja 2018r. (czwartek) do 18 czerwca 2018r.(poniedziałek) do godz. 15:00

2. Przyjmowanie pozostałych dokumentów wymaganych przez szkołę w tym zaświadczeń z OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz świadectwa ukończenia gimnazjum

do 26 czerwca  2018r. (wtorek) do godz. 12:00

3. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

do 6 lipca 2018r. (piątek) do godz. 12:00

4. Wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie kandydatom, którzy złożyli oświadczenie o wyborze nauki w szkole

do 9 lipca 2018r. (poniedziałek) do godz. 15:00

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo pełnoletniego kandydata woli podjęcia nauki. do 13 lipca 2018r. (piątek) do godz. 10:00
6. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły. 13 lipca 2018r. (piątek) do godz. 14:00

W przypadku wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji w pierwszym terminie, będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca.

Szczegółowe informacje dotyczące  rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych obowiązujące w  województwie kujawsko – pomorskim określone są  w zarządzeniu nr 42/2018 Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 marca 2018r.

Terminy dotyczące rekrutacji słuchaczy do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na rok szkolny 2018/2019

Lp. Podania i dokumenty Termin
1. Składanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami. do 4 lipca 2018r. (środa) godz. 15:00
2. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

do 20 lipca 2018r. (piątek) godz. 12:00

3. Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki.

do 25 lipca 2018r. (środa) godz. 15:00

4. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły. do 26 lipca 2018r. (czwartek) godz. 12:00

W przypadku gdy po dokonanej rekrutacji pozostaną w szkole wolne miejsca ogłoszona zostanie rekrutacja w terminie uzupełniającym do 24.08.2018r.

Do 04 lipca 2018 roku można składać dokumenty Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, nauka w szkole trwa 3 lata:

  • kandydaci z wykształceniem zasadniczym zawodowym rozpoczynają naukę od klasy drugiej,
  • kandydaci z wykształceniem gimnazjalnym lub osoby, które mają ukończoną 8 – letnią szkołę podstawową od klasy pierwszej.

 

LINKI

KONTAKT

Koronowo ul. Dworcowa 53
86-010 Koronowo
Sekretariat: (0-52)3822-246
Warsztaty: (0-52)3822-247
FAX: (0-52)3822-246