Godziny pracy:

Poniedziałek - 9:00 - 13:00
Wtorek - 10:30 - 15:00
Środa - 9:00 - 13:00
Czwartek - 9:00 - 13:00
Piątek - 9:00 - 12:30

Rodzice, chcący umówić się poza godzinami pracy proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerem (52) 3822246, wewnętrzny: 24.

Szkoła korzysta z pomocy psychologów i pedagogów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koronowie mieszczącej się przy ulicy Kotomierskiej (stara bursa)             Tel. (52) 3822 274

Do pobrania:

-
ADHD -rady dla rodziców
-
Książki dla rodziców
-
Adresy pomocowe
-
Kryteria ocen z zachowania