Godziny pracy:

Poniedziałek - 9:00 - 13:00
Wtorek - 10:30 - 15:00
Środa - 9:00 - 13:00
Czwartek - 9:00 - 13:00
Piątek - 9:00 - 12:30

Do pobrania:

- karty problemu wychowawczego
- filmy DVD i VHS na lekcje do dyspozycji wychowawcy
-
Ankieta dotycząca bezpieczeństwa w szkole1
-
Ankieta dotycząca bezpieczeństwa w szkole2
-
Ankieta -czas wolny
-
Ankieta dotycząca zajęć
-
Karta oceny zachowania
-
Sprawozdanie wychowawcy za rok szkolny
-
Kryteria ocen z zachowania
-
Zawartość teczki wychowawcy