Uczniowe chcący skorzystać z konsultacji w programie "Szkoła po szkole 1" oraz "Szkoła po szkole 2" mogą zgłaszać się w Poniedziałki lub Środy między godziną 13:00 a 15:15.

W dniu 27.04.2011 (środa) odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami klas. Spotkania te będą poprzedzone prelekcją terapeuty Monar-u na temat problemów związanych ze zjawiskiem uzależnień wśród młodzieży szkolnej.

W każdy poniedziałek w godzinach dopołudniowych w szkole terapeuta MONAR-u  prowadzi zajęcia profilaktyczne z klasami. Dla zainteresowanych uczniów istnieje możliwość rozmowy indywidualnej z panią terapeutką.

W piątek 11 marca w ZSZ im. gen St. Maczka w Koronowie odbyło się kolejne spotkanie młodzieży z pracownikiem Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy panią Iloną Polasik. Szkoła realizuje program profilaktyki nowotworowej od bliska 10 lat. Co roku w spotkaniach bierze udział około 120 uczniów w wieku 16-19 lat. Celem programu jest zmniejszenie umieralności z powodu chorób nowotworowych w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zwiększenie świadomości zdrowotnej młodzieży, wytworzenie prawidłowych nawyków zdrowotnych, umiejętności dostrzegania niepokojących objawów, zminimalizowanie lęku przed rakiem, pokazanie możliwości wczesnej diagnostyki i skuteczności leczenia.