Nauczyciele

  Nauczyciele języka polskiego:
  Rybarczyk Martyna
  Kaczyńska Iwona
  Karnowska Małgorzata

  Nauczyciele języka angielskiego:
  Krzywiński Waldemar
  Kisiała Bartłomiej
  Michalska Jasik Anna 

  Nauczyciele języka niemieckiego:
  Nowicka Magdalena (język angielski)
  Prokopiuk Mirosława
  Heise – Ipczyńska Magdalena (język angielski)

  Nauczyciele historii:
  Kaczyński Maciej (wiedza o społeczeństwie)
  Łukasiewicz Iwona

  Nauczyciele geografii:
  Izbaner Aleksandra

  Nauczyciele biologii:
  Szewczuk – Koszela Anna

  Nauczyciele matematyki:
  Pieczka Łucja(fizyka)
  BeckerJolanta
  Ewa Brzycka(przedmioty informatyczne)
  Baśniak Janusz

  Nauczyciele chemii:
  Żywiczyński Marek(matematyka, fizyka)

  Nauczyciele przysposobienia obronnego:
  Jastrzębska-Kowalczyk Anna

  Nauczyciele wychowania fizycznego:
  Partatus Andrzej
  Rybak Joanna
  Bylicki Adrian

  Religia:
  ks. Piotr Kotras
  Danuta Czaplewska
  Magdalena Pytlik (informatyka, matematyka)

  Plastyka
  Świtała Marek

  Nauczyciele przedmiotów informatycznych:
  Szopieraj Anna
  Stypczyński Arkadiusz
  Brzycka Ewa(matematyka)
  Kowalik Iwona

  Szałkowski Michał

  Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych i logistycznych:
  Szafarczyk Wiesława
  Noskow Marek
  Małek Iwona
  Rajewska Wiesława
  Zaorska Kamila

  Nauczyciele przedmiotów mechanicznych:
  Rybczyński Stanisław 
  Jasik Andrzej
  Jóźwiak Michał
  Gontarczyk Witold
  Czaplewski Paweł
  Meyze Krzysztof

  Nauczyciele praktycznej nauki zawodu:
  Bak Krzysztof
  Skotnicki Edward
  Strąk Waldemar
  Piasecki Tomasz
  Polachowski Alfred
  Mądry Robert
  Jabłoński Karol

  Pedagog:
  Anetta Strychalska
  Anna Szewczuk - Koszela

  Psycholog:
  Dudek-Floriańczyk Dominika

  Biblioteka:
  Mularczyk Barbara

   

  LINKI

  NASZA SZKOŁA

  KONTAKT

   
  Koronowo ul. Dworcowa 53
  86-010 Koronowo
   
  Sekretariat: (0-52)3822-246 
   
  FAX: (0-52)3822-246
   
  Stacja Kontroli Pojazdów:
  (0-52)3822-247