Uwaga rodzice!!!

  Miejsko – Gminny Zespół Edukacji w Koronowie ogłasza nabór wniosków do stypendium szkolnego z art.90d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w roku szkolnym 2020/2021. Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo na nowy rok szkolny należy składać w Miejsko-Gminnym Zespole Edukacji w Koronowie, Szosa Kotomierska 3 w terminie od 1-15 września. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o w/w stypendium nie może być większa niż kwota 528 złotych netto. Do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpnia). Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz zaświadczeń i oświadczeń zamieszczone są w postaci elektronicznej na stronie www.koronowo.edu.pl oraz dostępne w Miejsko – Gminnym Zespole Edukacji w Koronowie, ul. Szosa Kotomierska 3.

  LINKI

  KONTAKT

  Koronowo ul. Dworcowa 53
  86-010 Koronowo
  Sekretariat: (0-52)3822-246
  Warsztaty: (0-52)3822-247
  FAX: (0-52)3822-246