Kryteria rekrutacji

 

Zgodnie z art.20f ust.2 punkt 2 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7.09.1991 r. (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz.2572, z późn. zm.),

W Zespole Szkół Zawodowych im. gen. S. Maczka w Koronowie w procesie rekrutacji NA ROK SZKOLNY 2016/2017 będą brane pod uwagę oceny z następujących  przedmiotów ze świadectw gimnazjalnych kandydatów do szkoły:

w Czteroletnim Technikum w zawodzie technik mechanik:
 • język polski
 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka
w Czteroletnim Technikum w zawodzie technik ekonomista i technik handlowiec:
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • informatyka
w Czteroletnim Technikum w zawodzie technik informatyk:
 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • język angielski
Zasadnicza Szkoła Zawodowa – mechanik pojazdów samochodowych:
 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • fizyka
Zasadnicza Szkoła Zawodowa – sprzedawca:
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • informatyka
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • informatyka

 

Wymagane dokumenty:
 • podanie
 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • 2 fotografie
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w wybranych zawodach
 • kandydaci do zasadniczej szkoły zawodowej, którzy będą odbywać zajęcia praktyczne w zakładach pracy zobowiązani są dostarczyć kopię umowę o pracę do dnia 10 września 2016 r.

LINKI

NASZA SZKOŁA

KONTAKT

 
Koronowo ul. Dworcowa 53
86-010 Koronowo
 
Sekretariat: (0-52)3822-246 
 
FAX: (0-52)3822-246
 
Stacja Kontroli Pojazdów:
(0-52)3822-247