Rozpoczęcie roku szkolnego

Nowy rok szkolny przywitał naszych uczniów opadami deszczu, dlatego uroczystość nie odbyła się tradycyjnie na boisku lecz na Sali gimnastycznej. Gośćmi uroczystości byli członkowie Rady Rodziców: K. Zielińska, E. Bona, M. Stec.

Przywitaliśmy także naszego nowego katechetę ks. Dawida Suchomskiego. Dyrektor serdecznie przywitał uczniów klas pierwszych i wyraził przekonanie, że bardzo szybko zaaklimatyzują się w nowym środowisku. Do dwóch klas pierwszych technikum uczęszczać będą uczniowie kształcący się w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik mechanik oraz po raz pierwszy technik logistyk. Do pierwszego oddziału nowej szkoły Branżowej I Stopnia uczęszczać będą uczniowie kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych a drugi będzie oddział wielozawodowy. 

Najważniejszym punktem uroczystości było złożenie ślubowania przez klasy pierwsze na sztandar szkoły. Następnie poznaliśmy naszych wychowawców, którzy opiekować się będą nami w nowym roku szkolnym. Na zakończenie uroczystości woźny szkoły ręcznym zabytkowym dzwonkiem dał sygnał do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych w naszym roku szkolnym. 

 

LINKI

KONTAKT

Koronowo ul. Dworcowa 53
86-010 Koronowo
Sekretariat: (0-52)3822-246
Warsztaty: (0-52)3822-247
FAX: (0-52)3822-246