Konkurs

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, organizuje kolejną edycję konkursów!

1. Konkurs fotograficzny – „Flora i fauna polnych zbiorników wodnych”.

2. Konkurs plastyczny – „Jak nasze życie wpływa na czystość powietrza”.

Prace należy złożyć osobiście w siedzibie:

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
ul. Zygmunta Augusta 16 w kancelarii ogólnej na parterze),

lub przesłać na adres

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
skr. pocztowa nr 2, 
ul. Zygmunta Augusta 3A, 
85-002 Bydgoszcz.

Termin do 31 maja 2021 r. 

Do prac konkursowych należy załączyć niezbędne dokumenty, które znajdziecie w załączeniu. 

Załącznik 1

Załącznik 2

Zachęcamy do udziału !!!

 

LINKI

KONTAKT

 
Koronowo ul. Dworcowa 53
86-010 Koronowo
 
Sekretariat: (0-52)3822-246 
 
FAX: (0-52)3822-246
 
Stacja Kontroli Pojazdów:
(0-52)3822-247