• Aktualności
  • Nowy generalski mundur w Szkolnej Izbie Pamięci

Nowy generalski mundur w Szkolnej Izbie Pamięci

W miniony piątek odwiedził szkołę gen. bryg./rez./Ryszard Wiśniewski. Pan generał od dzieciństwa związany jest z Koronowem, chociaż urodził się w Bydgoszczy, aż do rozpoczęcia studiów wojskowych w Poznaniu w 1972 roku, mieszkał w Koronowie, tutaj uczęszczał do szkoły podstawowej a następnie ukończył Liceum Ogólnokształcące. W trakcie służby wojskowej pracował między innymi w 16 pułku czołgów średnich w Słupsku, Dowództwie 8 Dywizji Zmechanizowanej w Koszalinie, Dowództwie Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, Dowództwie 1 Korpusu Zmechanizowanego w Bydgoszczy, po jego rozwiązaniu, w Dowództwie 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie,następnie na stanowisku dowódcy 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie. Z tego stanowiska przeszedł do pracy w formowanym w Bydgoszczy Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO jako zastępca dyrektora Centrum, a następnie w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego . Uczestniczył w misjach stabilizacyjnych w Iraku oraz trzykrotnie w Afganistanie. Awans na stopień generała brygady uzyskał 15 sierpnia 2005 roku. Z czynną służbą wojskową pożegnał się w 2010roku. Ponieważ służba wojskowa gen. bryg. /rez./ Ryszard Wiśniewskiego związana była z wojskami pancernymi, postać patrona naszej szkoły jest mu szczególnie bliska, gdyż był on twórcą pierwszych jednostek pancernych w Wojsku Polskim – 10 Brygady Kawalerii Pancernej a następnie 1 Dywizji Pancernej.

Po raz pierwszy gen. bryg. /rez./ Ryszard Wiśniewski odwiedził naszą placówkę w trakcie ubiegłorocznych uroczystości- 20. rocznicy nadania szkole imienia generała Stanisława Maczka. Wówczas, po zapoznaniu się z zbiorami zgromadzonymi w naszej izbie pamięci,  zapowiedział, że  przekaże szkole jeden ze swoich generalskich mundurów. Po upływie roku zapowiedź została zrealizowana. Generał osobiście przekazał dyrektorowi szkoły swój mundur generalski wraz z letnim płaszczem wojskowym. Cieszymy się, że po raz kolejny spotykamy się z wielką życzliwością, dzięki której ekspozycja w szkolnej izbie pamięci systematycznie jest wzbogacana.

LINKI

KONTAKT

Koronowo ul. Dworcowa 53
86-010 Koronowo
Sekretariat: (0-52)3822-246
Warsztaty: (0-52)3822-247
FAX: (0-52)3822-246