W Maczku gościliśmy pracodawców

Tradycją już jest coroczne spotkanie pracodawców, dyrekcji szkoły i wychowawców klas szkoły branżowej 1 stopnia.   Spotkanie  odbyło się 26 marca 2019r. w auli szkolnej. Na każdym spotkaniu  pracodawców  ma miejsce również część szkoleniowa. Tym razem zaprosiliśmy przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy. Pracownicy PIP: Andrzej Bugalski i Dariusz Kistela przedstawili informacje dotyczące prawa pracy w zakresie zatrudniania młodocianych pracowników ze szczególnym uwzględnieniem nowych uczniów, którzy rozpoczną naukę 01.09.2019r., którzy będą  mieli  lat 15, a nawet  14(uczniowie po kl. III gimnazjum, po kl. 8 szkoły podstawowej oraz uczniowie, którzy rozpoczęli edukację w wieku 6 lat). Sytuacja jest dużym wyzwaniem dla szkół, ale również pracodawców. Spotkanie było też  okazją  dla pracodawców i wychowawców klas do omówienia sytuacji dydaktyczno-wychowawczych poszczególnych uczniów.                                                                                                
Na zakończenie przedsiębiorcy mieli możliwość indywidualnych rozmów z naszymi gośćmi na tematy związane bezpośrednio z ich firmami.

LINKI

KONTAKT

Koronowo ul. Dworcowa 53
86-010 Koronowo
Sekretariat: (0-52)3822-246
Warsztaty: (0-52)3822-247
FAX: (0-52)3822-246