• Aktualności
  • Zaczęło się ... w koronowskim Maczku już po wakacjach

Zaczęło się ... w koronowskim Maczku już po wakacjach

Inauguracja nowego roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka tradycyjnie rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego. Dyrektor szkoły pan Stanisław Rybczyński serdecznie przywitał przybyłych gości, pracowników, uczniów oraz ich rodziców. W uroczystości uczestniczyl m.in. i: Starosta Bydgoski Wojciech Porzych, Burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński, Przewodniczący Rady Powiatu Zenon Rydelski. Dyrektorżyczył wszystkim uczniom sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym, bardzo dobrych wyników w nauce, nauczycielom satysfakcji z pracy a rodzicom zadowolenia z osiągnięć dzieci. Szczególne słowa powitania skierował do uczniów klas pierwszych, którzy od tego roku szkolnego będą uczęszczać do utworzonych dwóch klas technikum i dwóch klas szkoły branżowej. Podkreślił, że rozpoczął się dla nich nowy etap zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń, który umożliwi im pogłębianie ich zamiłowań i pasji.  Przedstawiciele klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar i przyrzekli dbać o dobre imię szkoły i godnie ją reprezentować.

Następnie zabrał głos Starosta Bydgoski Wojciech Porzych, który również bardzo serdecznie powitał w murach szkolnych uczniów z klas pierwszych. Szczególne podziękowania połączone z wręczeniem dyplomów okolicznościowych skierował pod adresem osób, które w przeszłości organizowały funkcjonowanie Warsztatów i kierowały ich działalnością. Dyplomy otrzymali: Ryszard Byzdra, Alfons Piasecki, Stanisław Gliszczyński, Henryk Pantkowski oraz Andrzej Jasik.

W nowy rok szkolny koronowski Maczek wchodzi bardziej nowoczesny i lepiej przygotowany do pełnienia kształcenia kadr zawodowych dla wielu zakładów pracy w regionie. W ostatnim czasie podjęto szereg działań technicznych zmierzających do oszczędności zapotrzebowania na energię cieplną. Wymieniono instalację centralnego ogrzewania oraz wykonano ocieplenie styropianem budynków szkolnych. Szczególnie duży wysiłek włożono w odrestaurowanie głównego budynku szkoły usytuowanego przy ulicy Dworcowej 53. Ponad 100-letni obiekt odzyskał dawny blask i stanowi obecnie wizytówkę szkoły.

Nowy wygląd od tego roku szkolnego maja również warsztaty szkolne . W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wykonano przebudowę i gruntowny remont pracowni zajęć praktycznych. Warsztaty zyskały nowoczesne pomieszczenia sanitarno- socjalne dla uczniów i pracowników. Rozbudowano pracownię obróbki ręcznej i wybudowano nowe pomieszczenie z przeznaczeniem na pracownię programowania obrabiarek numerycznych. Pomieszczenia zostały doświetlone poprzez zamontowanie świetlików dachowych, odnowiono posadzkę, wymieniono instalację centralnego ogrzewania, elektryczną oraz zainstalowano wentylację mechanicznąz odzyskiem ciepła. Wymieniono bramę wjazdową oraz ocieplono styropianem budynek oraz poszycie dachu.

Zmieniło się również wyposażenie warsztatów. Zakupiono nowoczesne urządzenia do diagnostyki pojazdów samochodowych tzn.: tester amortyzatorów, urządzenie do sprawdzania luzów w układzie kierowniczym i przyrząd rolkowy do badania skuteczności hamowania. Z programu „Eduakcja” w technikach zakupiono tokarkę konwencjonalną z odczytem cyfrowym położenia narzędzi skrawających. Profesjonalne urządzenia, które trafiły do warsztatów szkolnych pozwolą na kształcenie fachowców w poszukiwanych w naszym regionie zawodach technik mechanik – operator obrabiarek skrawających oraz mechanik pojazdów samochodowych.

Uroczystego otwarcia warsztatów szkolnych i przecięcia wstęgi dokonali Starosta Bydgoski Wojciech Porzych i Przewodniczący Rady Powiatu Bydgoskiego Zenon Rydelski. Towarzyszyli im: Robert Paliga – autor projektu modernizacji oraz Tomasz Kątny właściciel firmy INSTALCO, która zrealizowała inwestycję.

Dzięki ścisłej i konstruktywnej współpracy kadry kierowniczej szkoły z pracownikami Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich Powiatu Bydgoskiego wszystkie zrealizowane inwestycje zostały zakończone sukcesem.

Galeria zdjęć... 

LINKI

KONTAKT

Koronowo ul. Dworcowa 53
86-010 Koronowo
Sekretariat: (0-52)3822-246
Warsztaty: (0-52)3822-247
FAX: (0-52)3822-246