Książki -dar na wschód

Mieszkaniec naszego miasta – pan Dariusz Smoliński wystąpił z inicjatywą zbiórki książek dla szkół i środowisk polonijnych z terenów byłych republik radzieckich. Celem przesyłki zebranych książek będzie szkoła podstawowa w Niżankowicach na Ukrainie w obwodzie lwowskim. Szkoła jest dwujęzyczna – uczęszczają do niej Ukraińcy oraz dzieci pochodzenia polskiego.

Zachęcamy całą społeczność szkoły do włączenia się w akcję, która nie tylko pomoże naszym rodakom na wschodzie, ale też wpisze się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 650 rocznicę nadania praw miejskich Koronowu.

Zbieramy książki używane, ale w bardzo dobrym stanie, wydane po roku 2000, dla dzieci i młodzieży. Każda książka przeznaczona do wysyłki zostanie opatrzona okolicznościowym exlibrisem promującym Koronowo.

Książki można zostawiać  w bibliotece szkolnej lub Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koronowie przy Szosie Kotomierskiej 3. Szczegółowe informacje w bibliotece Zespołu Szkół Zawodowych im. gen St. Maczka.

LINKI

KONTAKT

Koronowo ul. Dworcowa 53
86-010 Koronowo
Sekretariat: (0-52)3822-246
Warsztaty: (0-52)3822-247
FAX: (0-52)3822-246